Cách mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Thị trường chứng khoán là thị trường đang được phát triển mạnh và được tổ chức có nhiều quy mô dưới các hình thức các công ty khác nhau. Tuy nhiên, một trong những đặc trưng tiêu biểu mà chỉ có các công ty cổ phần mới thực hiện được đó là các họ phát hành cổ phiếu khi sáng lập mà những loại hình công ty khác như TNHH, Công ty Một thành viên,…

không thực hiện được. Khi công ty cổ phần tiến hành phát hành cổ phiếu, người nắm giữ các loại cổ phiếu đặc trưng được coi là cổ đông và đóng góp cổ phần vào sự sáng lập của công ty, cũng như nếu công ty kinh doanh có lợi nhuận, phần trăm tương ứng của cổ phần người đó đang nắm giữ cũng chính là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà người đó được hưởng sau này.

Vậy nếu bạn thấy được tiềm năng của công ty đó, bạn muốn có nắm giữ trong tay cổ phần của nó bạn cần làm như thế nào, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam.

Cách mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Cách mua cổ phần

Muốn đăng ký để tiến hành cách mua lại cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam, trước tiên bạn cần tiến hành mở một tài khoản vốn tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, các hoạt động đầu tư cần phải thực hiện thông qua tài khoản vốn này.

Sau đó, khi đã lựa chọn được loại cổ phần của công ty mình muốn mua, bạn chỉ cần tiến hành ký các loại giấy tờ liên quan đến hợp đồng mua bán cổ phần và thanh toán qua tài khoản vốn. Khi đã hoàn tất thủ tục mua và là người sở hữu mới của loại cổ phần này, bạn cần phải tiến hành đăng ký thông tin vào sổ cổ đông tại công ty mua và được yêu cầu công ty cấp giấy chứng nhận cổ phần sở hữu,

Bước tiếp theo là bạn cần đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do đã có sự chuyển đổi cổ phần cũng như chuyển đổi tư cách pháp nhân trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp- đây là chứng từ được pháp luật công nhận về sự chuyển đổi cổ phần và đầu tư góp vốn vào hoạt động của công ty. Cuối cùng, bạn nên đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty đã góp vốn.

Những quyết định về cách mua cổ phần tác động đến kinh tế công ty

Nếu bạn là một cá nhân, quyết định mua cổ phần của một công ty khác thường không ảnh hưởng đến bạn, song nếu là một công ty mua lại cổ phần của một công ty khác sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của công ty đó. Nếu hoạt động mua cổ phần là quyết định đầu tư đúng đắn thì nó sẽ mang lại khoản lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp cũng như đây là một thị trường tiềm năng giúp công ty liên kết vốn đầu tư kinh doanh.

Ngược lại, nếu công ty bạn đầu tư không đem lại hiệu quả kinh tế đồng nghĩa, các khoản lợi nhuận chung của công ty bạn cũng bị ảnh hưởng và để giảm thiểu tổn thất bạn cần có những giải pháp để hỗ trợ công ty đã đầu tư. Trên đây là những chia sẻ về cách mua cổ phần, hy vọng có thể trợ giúp các quyết định khi muốn đầu tư của bạn.

Tin tức thị trường chứng khoán mới nhất 

Cách mua cổ phiếu ngân hàng- lợi nhuận cao, đầu tư không hề dễ

Chọn cách mua cổ phiếu ở nước ngoài hay trong nước?

Netdepmoc.com.vn tổng hợp