Cần chú ý gì khi mua bán nhà hóc môn sổ hồng riêng

Nhiều người đang có xu hướng di dời đi mua đất, nhà ven xung quanh thành phố như: Bình Chánh, Hooc Môn, Nhà Bè…Vậy nếu bạn có nhu cầu loại tài sản liên quan tới đất thì cần chú ý gì khi mua bán nhà hóc môn sổ hồng riêng.

Cần chú ý gì khi mua bán nhà hóc môn sổ hồng riêng

Trước khi bạn bắt đầu giao dịch mua bán bất động sản nhà đất thì bạn cần chú ý các vấn đề chính sau đây:

a/ Thủ tục công chứng mua bán nhà, đất

Tại Điều 40 Bộ Luật Công chứng 2014 như sau:

  1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;
  2. Dự thảo hợp đồng, giao dịch (nếu có);
  3. Bản sao giấy tờ tuỳ thân;
  4. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng (Bản sao Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh…)

Nhiều người đang có xu hướng di dời đi mua đất, nhà ven xung quanh thành phố như: Bình Chánh, Hooc Môn, Nhà Bè...Vậy nếu bạn có nhu cầu loại tài sản liên quan tới đất thì cần chú ý gì khi mua bán nhà hóc môn sổ hồng riêng.

b/ Phí công chứng mua bán nhà, đất năm 2018

Theo điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC, mức thu phí công chứng mua bán nhà, đất được tính trên giá trị chuyển nhượng, cụ thể:

STT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

7

Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

8

Trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Trên đây là tất cả những điểm bạn cần chú ý và nắm bắt để không bị vướng vào gây mất thời gian, tiền bạc và công sức.

Theo tranhbien.vn