Khái niệm, đặc điểm và chức năng của tỷ giá hối đoái cố định

Tỷ giá hối đoái cố định tức là trong một thời gian nhất định, tỷ giá hối đoái sẽ không bị biến động mà được giữ cố định. Cùng với đó, biên độ dao động ở mức nhỏ trong khả năng cho phép. Thông thường, để xác định tỷ giá hối đoái cố định người ta thường so sánh đồng nội tệ với ngoại tệ hoặc vàng được dự trữ trong thời gian dài.

Tỷ giá hối đoái cố định có ưu điểm: Ổn định tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô; nhờ sự ổn định này mà hoạt động kinh doanh và đầu tư nước ngoài được thúc đẩy; tăng tính hợp tác thương mại giữa các quốc gia và tạo tính kỷ luật cho các chính sách kinh tế vỹ mô.

Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái cố định cũng là nguyên nhân làm sai lệch các tính toán, chênh lệch tỷ giá thực và danh nghĩa, tạo ra tỷ giá chợ đen…

Những đặc trưng cơ bản của tỷ giá hối đoái cố định

+  Nhà nước sẽ duy trì tỷ giá hối đoái cố định bằng cách nếu cung trên thị trường nhỏ hơn cầu ở mức tỷ giá cố định đó thì nhà nước sẽ đảm bảo cung cấp một lượng ngoại tệ bằng đúng lượng dư cầu.

Ngược lại, cung trên thị trường lớn hơn cầu ở mức tỷ giá cố định thì nhà nước đảm bảo mua hết số dư cung ngoại tệ. Và ngân hàng nhà nước sẽ thực hiện hoạt động mua bán lượng dư cung hay dư cầu đó với tư cách là người mua bán cuối cùng, người điều phối.

+  Không làm thay đổi tỷ giá trên thị trường, đầu cơ không tồn tại, không gây bất ổn đối với nền kinh tế giúp tránh được tình trạng phá giá và tạo một môi trường kinh doanh ổn định cho thương mại và đầu tư quốc tế.

+  Xuất nhập khẩu không bị ảnh hưởng bởi đồng tiền ngoại tệ được neo giữ giúp ổn định tỷ giá từ đó giúp ổn định kinh tế vĩ mô từ đó các hoạt động kinh doanh và đầu tư nước ngoài được thúc đẩy

+ Khi áp dụng chế độ tỷ giá này sẽ làm cho chính sách tiền tệ bị vô hiệu hóa và nhà nước cam kết cung cấp một lượng ngoại tệ đủ lớn để duy trì tỷ giá.

Tỷ giá hối đoái cố định tức là trong một thời gian nhất định, tỷ giá hối đoái sẽ không bị biến động mà được giữ cố định. Cùng với đó, biên độ dao động ở mức nhỏ trong khả năng cho phép. Thông thường, để xác định tỷ giá hối đoái cố định người ta thường so sánh đồng nội tệ với ngoại tệ hoặc vàng được dự trữ trong thời gian dài.

Vai trò của tỷ giá hối đoái cố định là gì bạn có biết?

Tỷ giá hối đoái cố định có vai trò:

+ Ổn định thương mại toàn cầu và thị trường tiền tệ. Điều này giúp cho các nhà đầu tư có thể an tâm hơn trong việc đầu tư,

+ Tạo ra một môi trường ổn định cho đầu tư nước ngoài, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Ở các quốc gia đang phát triển, việc thu hút các nhà đầu tư đóng vai trò rất quan trọng. Bởi đây chính là một trong những nhâ tố giúp cho đất nước ngày một đi lên.

+ Nhà đầu tư sẽ luôn biết giá trị của mình đầu tư, không phải lo lắng về biến động hàng ngày. Điều này giúp cho các nhà đầu tư an tâm hơn.