Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào?

Theo quy định, nếu bạn đang giao dịch mua bán bất động sản hay loại tài sản liên quan tới đất thì bắt buộc cần Sổ đỏ và sổ hồng. Tuy nhiên, trong số bạn vẫn chưa thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai loại sổ này.

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào?

Bạn đọc tham khảo bảng chi tiết sự khác biệt giữa sổ đỏ và sổ hồng như sau:

Tiêu chí Sổ đỏ Sổ hồng
Ý nghĩa Sổ đỏ là tên gọi của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất (theo khoản 20 Điều 4 Luật Đất đai 2003) Sổ hồng là tên gọi của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở được cấp cho chủ sở hữu theo quy định:

– Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

– Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

(Theo Điều 11 Luật Nhà ở 2005).

Cơ quan ban hành Do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Do Bộ Xây dựng ban hành
Màu sắc Màu đỏ Màu hồng nhạt

Vào ngày 10/12/2009, chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP để thống nhất tên gọi chung cho hai loại giấy tờ thành: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Theo quy định, nếu bạn đang giao dịch mua bán bất động sản hay loại tài sản liên quan tới đất thì bắt buộc cần Sổ đỏ và sổ hồng. Tuy nhiên, trong số bạn vẫn chưa thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai loại sổ này.

Về giá trị và tính pháp lý của hai loại sổ này ngang nhau không có loại việc sổ hồng quan trọng hơn sổ đỏ, nên bạn có thể yên tâm mua bán bđs nhé.

Theo netdepmoc.com.vn