Sổ hồng khác sổ đỏ như thế nào?

Sổ hồng khác sổ đỏ như thế nào? Có nhiều ý kiến cho rằng sổ hồng quan trọng hơn sổ đỏ.Cùng netdepmoc.com.vn đi tìm hiểu sự thật nhằm mang lại cho bạn đọc có đáp án chính xác tránh nhầm lẫn trong quá trình giao dịch mua bán bất động sản.

Sổ hồng khác sổ đỏ như thế nào

Theo khảo sát từ nhiều ý kiến chuyên gia, sổ đỏ hay sổ hồng có nguồn gốc tên gọi theo người dân sử dụng dựa trên cơ quan pháp luật ban hành:

– Sổ đỏ là mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, bìa có màu đỏ, với nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất (có thể là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, vườn, ao, đất rừng…) nên mẫu này có tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật đất đai 2003: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất

– Sổ hồng là mẫu do Bộ Xây dựng ban hành, bìa có màu hồng với nội dung là ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nên mẫu có tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”. Theo Điều 11 Luật nhà ở năm 2005, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở được cấp cho chủ sở hữu theo quy định sau đây:

a) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Sổ hồng khác sổ đỏ như thế nào? Có nhiều ý kiến cho rằng sổ hồng quan trọng hơn sổ đỏ.Cùng netdepmoc.com.vn đi tìm hiểu sự thật nhằm mang lại cho bạn đọc có đáp án chính xác tránh nhầm lẫn trong quá trình giao dịch mua bán bất động sản.

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Theo netdepmoc.com.vn