Thủ tục mua bán nhà đất có sổ hồng cần những gì?

Chúng ta đều biết sổ đỏ và sổ hồng là pháp lý cao nhất trong việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản liên quan đất đai. Vậy, Thủ tục mua bán nhà đất có sổ hồng cần những gì để các hoạt động giao dịch mua bán bất động sản diễn ra nhanh hơn.

Thủ tục mua bán nhà đất có sổ hồng cần những gì?

Để tiến hành mua bán nhà đất có sổ hồng thì giữa người mua và kẻ bán cần cung cấp các loại giấy tờ liên quan và lệ phí như sau:

a/ Đối với bên bán

  • CMND bản gốc, các loại thẻ căn cước công dân + 4 bản photo công chứng của người mua và những người đứng tên trong hợp đồng
  • Sổ Hộ Khẩu , Giấy chứng nhận kết hôn , 4  bản photo công chứng ( chứng nhận là vợ chồng)
  • Việc sử dụng các loại giấy tờ  trong trường hợp người đó là độc thân thì phải có những giấy xác nhận của phường , xã nơi mình đang ở

Chúng ta đều biết sổ đỏ và sổ hồng là pháp lý cao nhất trong việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản liên quan đất đai. Vậy, Thủ tục mua bán nhà đất có sổ hồng cần những gì để các hoạt động giao dịch mua bán bất động sản diễn ra nhanh hơn.

b/ đối với bên mua

  • CMND kèm 4 bản photo công chứng
  • Hộ Khẩu bản gốc + 4 bản photo công chứng

Ngoài ra, bạn cũng cần quan tâm đến bảng biểu phí thuế gồm:

  1. Thuế thu nhập bản thân 2% : Tính dựa trên giá trị mua bán bất động sản và thủ tục mua bán nhà đất có sổ đỏ và trong hợp đồng kèm tính giá nhà đất theo quy định
  2. Những lệ phí trước sản xuất của bạ là 0,5% những giá trị hợp đồng và tính theo khung giá trị của nhà nước quy định
  3. Những lệ phí theo sổ hồng cấp cho bên mua từ 0,15% được tính theo giá trị mua trong hợp đồng và giá quy định nhà nước

Mặt khác, bạn cũng sẽ chi trả cho các khoản phí công chứng giấy tờ:

Tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC, mức thu phí công chứng mua bán nhà, đất được tính trên giá trị chuyển nhượng, cụ thể:

STT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

7

Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

8

Trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Trên đây là tất cả thông tin quan trọng về thủ tục mua bán nhà đất có sổ hồng bạn cần nắm vững để tiến hành giao dịch bđs được thuận lợi.

theo netdepmoc.com.vn