Trái phiếu không kỳ hạn có lợi ích gì?

Trái phiếu không kỳ hạn ( tên tiếng anh là perpetual bond or consol) là trái phiếu chẳng bao giờ đáo hạn. Xét về nguồn gốc, loại trái phiếu này do chính phủ Anh phát hành đầu tiên sau chiến tranh Napoleon để huy động vốn dài hạn nhằm phục vụ tái thiết đất nước. Trái phiếu không có thời hạn này chính là cam kết của chính phủ Anh sẽ trả một số tiền lãi cố định mãi mãi cho người nào sở hữu trái phiếu.

Việt Nam thời gian qua chưa thấy phát hành loại trái phiếu này, do nhà đầu tư chưa có thói quen với việc bỏ tiền ra mua một công cụ không có đáo hạn mà chỉ để hưởng lãi.

Trái phiếu không kỳ hạn có lợi ích gì?

Nếu đứng trên góc độ huy động vốn cho ngân sách nhằm mục đích tái thiết đất nước thì trái phiếu không kỳ hạn cũng nên được chú ý tới.

Nhà nước có thể phát hành loại trái phiếu này nhằm huy động vốn cho ngân sách mà không phải chịu áp lực hoàn trả vốn gốc, trong khi đó dân chúng mà đặc biệt là những người sắp sữa nghỉ hưu có thể bỏ tiền ra mua trái phiếu không kỳ hạn như một công cụ đầu tư để hưởng thu nhập ổn định hàng năm nhằm bổ sung cho thu nhập của mình khi về hưu.

Khi nhà đầu tư qua đời, loại trái phiếu này có thể chuyển lại cho con cháu họ như một tài sản thừa kế và các thế hệ sau đó tiếp tục được hưởng lãi mãi mãi.

Trái phiếu không kỳ hạn có lợi ích gì?

Định giá trái phiếu không kỳ hạn

Việc định giá trái phiếu không kỳ hạn cần xác định ba nhân tố cơ bản:

  • Độ lớn và thời điểm của những luồng tiền mà nhà đầu tư sẽ nhận được.
  • Ngày đáo hạn của trái phiếu.
  • Tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư.

Độ lớn và thời điểm của những luồng tiền được xác định bởi mệnh giá, lãi suất danh nghĩa, phương thức trả gốc và lãi cũng như kỳ hạn (số năm còn lại) của trái phiếu. Với những nhân tố này, có thể tính được giá trị trái phiếu hay giá trị hiện tại của những luồng tiền tương lai của trái phiếu.

Quy trình định giá trái phiếu không kỳ hạn gồm 3 bước như sau:

  • Bước 1: ước lượng độ lớn và thời điểm của những luồng tiền dự tính trong tương lai.
  • Bước 2: xác định tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư bằng việc đánh giá độ rủi ro của luồng tiền tương lai của trái phiếu.
  • Bước 3: tính giá trị thực của trái phiếu là giá trị hiện tại của những khoản thanh toán lãi dự tính trong tương lai và gốc được chiết khấu tại tỷ lệ lợi tức yêu của của nhà đầu tư.

 Tin thị trường chứng khoán mới nhất

Mức độ ảnh hưởng của chứng khoán online lên thị trường tài chính

Khái niệm thị trường chứng khoán Mỹ là gì?

Tìm hiểu về thị trường chứng khoán công nghiệp tại Việt Nam